โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่  | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563

ผู้รับผิดชอบ : คณะ/พื้นที่

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ แนะนำเรื่องการเรียนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 

1.วิธีการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน

2.การปฏิบัติตนเมื่อต้องเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานศึกษา

3. กิจกรรมต่างๆของคณะในภาคเรียนที่ 1/2563 

 

ผ่านช่องทางระบบโปรแกรม Microsoft Team (Meeting)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">