โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 /2565 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022) | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 /2565 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

สถานที่ : ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022)
การประชุมวิชาการนานาชาติ เสมือนจริงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 /2565
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams
 

ลงทะเบียนสมัคร เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://sat.rmutl.ac.th/

รูปแบบการจัดส่ง

  • เฉพาะการส่งบทคัดย่อและการนำเสนอ (ตัวเลือกที่ 1)
- สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็ม สามารถส่งเฉพาะบทคัดย่อ โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านเพื่อตรวจสอบโดยสังเขป กำหนดส่งบทคัดย่อถึง : 25 ธันวาคม 2564
- แจ้งผลการตรวจทานบทคัดย่อ : 15 มกราคม 2565
- บทคัดย่อที่ได้รับการยอมรับทั้งหมดจะถูกตีพิมพ์ในหนังสือบทคัดย่อ (Book of Abstracts)
- วันที่นำเสนอ: 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
- ลงทะเบียนเฉพาะการส่งบทคัดย่อรูปแบบออนไลน์ ผ่านลิงก์  : https://forms.gle/FNguaW2K1MpdMnSB9
- ดาวน์โหลดเทมเพลตทางเว็บไซต์เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://sat.rmutl.ac.th/
- ส่งบทคัดย่อทางอีเมล์ vicsat2022.rmutl@gmail.com

 

  • การส่งและการนำเสนอเอกสารฉบับสมบูรณ์ (ตัวเลือก 2)
- สำหรับผู้ที่ต้องการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็ม ผลงานที่ส่งมาจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการ งานประชุมและวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (JSAT) (จัดทำดัชนี: Google Scholar, DOI ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ, วารสารไทยออนไลน์หรือ ThaiJO) เอกสารที่ได้รับการยอมรับ จะได้รับการตีพิมพ์เป็นผลงานในวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT) ในเล่มที่ 3: ฉบับที่ 1 (ออกในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
- กำหนดส่งเอกสารฉบับเต็ม : 25 ธันวาคม 2564
- แจ้งผลการตรวจสอบ : 25 กุมภาพันธ์ 2565
- วันที่นำเสนอ: 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
- ลงทะเบียนเอกสารฉบับเต็มและจัดส่งเว็บไซต์ : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/login
- ดาวน์โหลดเทมเพลตต้นฉบับแบบเต็ม ทางเว็บไซต์เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://sat.rmutl.ac.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">