โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการ iSTEM-Ed2017  | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประชุมวิชาการ iSTEM-Ed2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กรกฎาคม 2560 - 14 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) จัดงานประชุมวิฃาการนานาชาติ  iSTEM-Ed2017 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 จึงขอเชิญชวน นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 25560 บทความที่ผ่านการตอบรับและนำเสนอ จะถูกเผยแพร่ผ่านเหนังสือรวบรวมบทความ และบทความที่ถูกคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเชิญให้เขียนขยายเพื่อนำเสนอในวารสารบทความทางวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://istem-ed.com/istem-ed2017
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">