ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
ทีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561


กรุณากรอกข้อมูลช่องใดช่องหนึ่ง
* หมายเหตุ :: ให้นักศึกษาจำ ID เพื่อความสะดวกในการสืบค้นที่นั่งบัณฑิตในวันรับจริง