ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ทีมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20-21 มีนาคม 2566

กรุณากรอกข้อมูลช่องใดช่องหนึ่ง

1. ให้บัณฑิตจำ ID เพื่อความสะดวกในการสืบค้นที่นั่งบัณฑิตในวันรับจริง
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-5392-1444 ต่อ 1234, 1232

กรุณาใส่ข้อมูลช่องใดช่องหนึ่ง