โลโก้เว็บไซต์ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2561 ทุกท่านทุกเขตพื้นที่เข้าประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2561 ทุกท่านทุกเขตพื้นที่เข้าประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 1845 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2561 ทุกท่าน ทุกเขตพื้นที่ เพื่อเข้าระบบประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://ejobs.rmutl.ac.th/
ขั้นตอนการ Login เข้าระบบ โดยใช้ รหัสนักศึกษาเป็น Username และใช้ รหัสประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่าน
โดยขณะนี้ระบบได้เปิดให้เข้าระบบประเมิน ได้ตั้งแต่วันที่ 
12 ก.ค. - 15 ส.ค. 2562 นี้

ขั้นตอนการประเมินผ่านระบบ จะให้ฟอร์มกรอกทั้งหมด 5 ขั้นตอน ให้บัณฑิตทำการตอบคำถามตามสถานะการมีงานทำของตัวเอง เช่น มีงานทำเเล้ว ตอบตอนที่ 1, 2, 4 และ 5 เป็นต้น กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากที่ท่านได้กรอกแบบฟอร์มการประเมินเสร็จเเล้ว จะมีปุ่มกดพิมพ์เอกสารผลการประเมินออกมาเป็นไฟล์ PDF เอกสารใบที่ 1 ปริ้นและเซ็นต์ชื่อ เพื่อนำส่งให้กับ งานติดตามบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษา (กพน.) ตอนในวันซ้อมย่อยฯของแต่ละพื้นที่

ส่วนเอกสารใบที่ 2 สำหรับบัณฑิตที่ "มีงานทำเเล้ว" ให้ท่านปริ้นเพื่อนำส่งให้กับสถานประกอบการที่ท่านทำงานอยู่ ซึ่งจะเป็นเอกสารขอความอนุเคราะห์ให้สถานประกอบการ กรอกแบบสอบถามผ่านระบบเช่นเดียวกัน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://ejobs.rmutl.ac.th/partner 
ในขั้นตอนของการ Login เข้าระบบจะระบุ Username และ Password อยู่ในเอกสารเเล้ว จะมีแบบฟอร์มให้กรอก 2 ขั้นตอน หลังจากที่กรอกเสร็จเเล้ว ให้สถานประกอบการลงนามพร้อมประทับตราของสถานประกอบการ และส่งให้กับบัณฑิตเพื่อส่งมอบคืนในวันซ้อมย่อยฯของแต่ละพื้นที่ หรือส่งไปรษณีย์ที่ งานติดตามบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

** หมายเหตุ: การประเมินนี้ ให้นายจ้างประเมินเท่านั้น ห้ามบัณฑิตประเมินเอง มหาวิทยาลัยจะมีการสุ่มตรวจไปทางหน่วยงานของท่าน **
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา