โลโก้เว็บไซต์ แจ้งบัณฑิตที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน และกรรมการ/เจ้าหน้าที่ สแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และอัพโหลดรูปถ่าย ผ่านไลน์ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งบัณฑิตที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน และกรรมการ/เจ้าหน้าที่ สแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และอัพโหลดรูปถ่าย ผ่านไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 7491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งบัณฑิตที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร https://graduation.rmutl.ac.th/gsearchname/data/searchdata
ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน และกรรมการ/เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา
สแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และอัพโหลดรูปถ่ายสำหรับใช้สแกนใบหน้าเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่แนบมานี้

หมายเหตุ
1. ให้ถ่ายรูปหน้าตรงปัจจุบัน เพื่อใช้เทียบกับหน้าเราที่จะผ่านเครื่องสแกนใบหน้าในวันพิธี
2. ในไลน์นี้จะแสดงผลการฉีดวัคซีน ผลATK ติดตามขั้นตอนสถานะในพิธีของแต่ละคน ค้นหาที่นั่งบัณฑิตในหอประชุม และจะใช้ไลน์นี้ในการติดต่อสื่อสาร สอบถาม ระหว่างบัณฑิตแต่ละคน กับผู้ดูจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ย้ำเตือนอีกครั้ง บัณฑิต กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องสแกน QR-Code นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">