โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๙ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 1110 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา