โลโก้เว็บไซต์ ค้นหาจากป้ายไวนิล | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค้นหาจากป้ายไวนิล


แถวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 สิงหาคม 2562

รอบเช้า

รอบบ่าย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา