โลโก้เว็บไซต์ ค้นหาแถวและลำดับที่นั่งบัณฑิต | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค้นหาแถวและลำดับที่นั่งบัณฑิต


ขณะนี้ปิดระบบ

และจะเปิดระบบในวันที่ 14 ส.ค. 62

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา