โลโก้เว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล


อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">