โลโก้เว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล


อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">