โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษารับรางวัลเรียนดี | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษารับรางวัลเรียนดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาฯ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
นายธีระพงษ์ พุทธิมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา