โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กำหนดการซ้อมย่อย และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20- 21 มีนาคม 2566

1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. ลำปาง
4. ตาก
5. น่าน
6. พิษณุโลก

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">