โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลด


 1. เอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
        1.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาต
        1.2 กำหนดการซ้อมย่อยแต่ละพื้นที่ 
               1.2.1 เชียงใหม่ 
               1.2.2 เชียงราย
               1.2.3 ตาก
               1.2.4 น่าน
               1.2.5 พิษณุโลก
               1.2.6 ลำปาง
        1.3 คำกราบบังคมทูล ผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ
        1.4 แนวปฏิบัติพิธีซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ฯ
        1.5 นำเสนอรับปริญญาปี 2558

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">