โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 787 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 สิงหาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2565

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">