โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร น่าน
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิษณุโลก
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนพิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตาก
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ลำปาง
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชียงราย
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เชียงใหม่
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา พิษณุโลก
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


กำหนดการซ่อมย่อย มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 26

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">