โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา เชียงราย  วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา เชียงราย วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 617 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มีนาคม 2560 - 12 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ มทร.ล้านนา เชียงราย  11-12  มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">