โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1896 คน

(4) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 พฤศจิกายน 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">