โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

[Live] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๑ (20 พ.ย. 2560)
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560

ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31   >> อ่านต่อ


ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี งานพระราชทานปริญญาาบัตร 59
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560

ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี งานพระราชทานปริญญาาบัตร 59 >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 25 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559 Download    >> อ่านต่อ


เอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

1.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-2559 2.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินบัณฑิต >> อ่านต่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๙
อังคาร 22 สิงหาคม 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติ(โดยสังเขป)พิธีซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560
พุธ 1 มีนาคม 2560

แนวปฏิบัติ(โดยสังเขป)พิธีซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560Download >> อ่านต่อ
วีดีทัศน์ การซ้อมเดินและการแต่งกายบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 25 มกราคม 2560

วีดีทัศน์  การซ้อมเดินและการแต่งกายบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Click  >> วีดีทัศน์ การซ้อมเดินและการแต่งกายบัณฑิตขอบคุณ วีดีทัศน์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา