โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต  มหาวบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต  มหาวบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) >>>Click<<< >> อ่านต่อ


Download งานนำเสนอรับปริญญาปี ปีการศึกษา2560
พุธ 8 สิงหาคม 2561

Download file  งานนำเสนอรับปริญญาปี ปีการศึกษา2560   >>Click<< >> อ่านต่อ


หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561

หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม >>Download<< >> อ่านต่อ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
พุธ 6 มิถุนายน 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ทุกเขตพื้นที่ ซึ่งสำเร็จการในภาคการศึกษา 1/2560 2/2560 และภาคฤดูร้อน/2560 สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหมายกำหนดการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เอกสารตามไฟล์แนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ
[Live] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓๑ (20 พ.ย. 2560)
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560

ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 31   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 17

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา