โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ถวายเทียนพรรษา  ณ สำนักสงฆ์ทิพย์วารี บรรพต ประจำปี 2565 ในโอกาสตรวจเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ทิพย์วารี บรรพต ประจำปี 2565 ในโอกาสตรวจเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส แสวงงาม และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและถ่ายทอดนโยบายแผนงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาคณะ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565  ณ สำนักสงฆ์ทิพย์วารี บรรพต ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และถือโอกาสทำบุญร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">