โลโก้เว็บไซต์ ชมรมเรือพาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมเรือพาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่านenlightened

enlightenedเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565enlightened

          วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการนำของ อาจารย์อธิปัตย์ สายสูง อาจารย์หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ณ บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">