โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการเตรียมตัวของบัณฑิต มทร.ล้านนา | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขั้นตอนการเตรียมตัวของบัณฑิต มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566 โดย แววดาว ญาณะ จำนวนผู้เข้าชม 1771 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขั้นตอนการเตรียมตัวของบัณฑิต มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">