โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพบรรยากาศพิธีมอบปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563-2564  โดย วสันต์สตูดิโอ (Wasant Studio) | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีมอบปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563-2564 โดย วสันต์สตูดิโอ (Wasant Studio)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 947 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจำปีการศึกษา 2563-2564

โดย วสันต์สตูดิโอ (Wasant Studio)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">