โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์แนะนำ : ชี้แจ้งบัณฑิต...เรื่องบัตรประจำตัวบัณฑิตและการตั้งแถวของบัณฑิต มทร.ล้านนา | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วีดิทัศน์แนะนำ : ชี้แจ้งบัณฑิต...เรื่องบัตรประจำตัวบัณฑิตและการตั้งแถวของบัณฑิต มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">