โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

รายชื่ออาจารย์กำกับแถว ประจำปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561

Click >> รายชื่ออาจารย์กำกับแถว ประจำปีการศึกษา 2560  <<click >> อ่านต่อ


หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561

หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม >>Download<< >> อ่านต่อ


ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี งานพระราชทานปริญญาาบัตร 59
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560

ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี งานพระราชทานปริญญาาบัตร 59 >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 25 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559 Download    >> อ่านต่อ


เอกสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

1.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินบัณฑิต >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติ(โดยสังเขป)พิธีซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560
พุธ 1 มีนาคม 2560

แนวปฏิบัติ(โดยสังเขป)พิธีซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่เพื่อพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560Download >> อ่านต่อ
วีดีทัศน์ การซ้อมเดินและการแต่งกายบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 25 มกราคม 2560

วีดีทัศน์  การซ้อมเดินและการแต่งกายบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Click  >> วีดีทัศน์ การซ้อมเดินและการแต่งกายบัณฑิตขอบคุณ วีดีทัศน์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา