โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเปิดปฐมฤกษ์ !!! ลงต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ล๊อตแรก ศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเปิดปฐมฤกษ์ !!! ลงต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ล๊อตแรก ศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2637 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วย ผศ.วิไลพร จันทร์ไชย , อ.ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ , อ.ปัทมา จันทร์เรือง ร่วมปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ล๊อตแรก ณ ศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช Pharma-Agroforestry District: PAD) มทร.ล้านนา น่าน เพื่อเป็นพื้นที่วิจัย สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม การผลิตสมุนไพรเป็นยา(หญ้ายา) เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญสูง และเพื่อแก้ปัญหารายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน.......ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">