โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-01 | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-07-01

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเปิดปฐมฤกษ์ !!! ลงต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ล๊อตแรก ศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วย ผศ.วิไลพร จันทร์ไชย , อ.ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ , อ.ปัทมา จันทร์เรือง ร่วมปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ล๊อตแรก ณ ศูนย์วนเกษตร–พฤกษเภสัช Pharma-Agroforestry District: PAD) มทร.ล้านนา น่าน เพื่อเป็นพื้นที่วิจัย สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม การผลิตสมุนไพรเป็นยา(หญ้ายา) เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญสูง และเพื่อแก้ปัญหารายได้ให้เกษตรกรได้อย่างย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบนต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 1  กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ระหว่าง 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กับสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเกรียงไกร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">