โลโก้เว็บไซต์  พิธีบวงสรวงพระพิรุณและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง ประจำปีการศึกษา 2565 | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีบวงสรวงพระพิรุณและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กรกฎาคม  2565  เวลา 06.30 น. นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ พนักงาน  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  และนักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ    เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรและนักศึกษา  

          จากนั้น  เวลา 08.09 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    กำหนดจัด พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา  2565  โดยมี  พระครูมนูญบุญยวาท เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายบุญฤทธิ์  สโมสร   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส    ณ  บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  อาจารย์อาวุโส   คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และคณะกรรมการ  ร่วมงาน    ทั้งนี้  เพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษา  ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">