โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการตรวจ ATK  วันที่ 19 มีนาคม 2566 | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งกำหนดการตรวจ ATK วันที่ 19 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งกำหนดการตรวจ ATK  วันที่ 19 มีนาคม 2566  ให้บัณฑิตตรวจสอบรายหลักสูตรของตนเอง เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK  ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและลดความแออัดของจำนวนบัณฑิต

1. กำหนดการวันที่ 19 มีนาคม 2566  

2. กำหนดการวันที่ 20 มีนาคม 2566    
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">