โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-13 | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-03-13

แจ้งกำหนดการตรวจ ATK วันที่ 19 มีนาคม 2566
จันทร์ 13 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งกำหนดการตรวจ ATK  วันที่ 19 มีนาคม 2566  ให้บัณฑิตตรวจสอบรายหลักสูตรของตนเอง เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK  ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและลดความแออัดของจำนวนบัณฑิต 1. กำหนดการวันที่ 19 มีนาคม 2566   2. กำหนดการวันที่ 20 มีนาคม 2566     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">