โลโก้เว็บไซต์ การแต่งกายของบัณฑฑิตหญิงและชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแต่งกายของบัณฑฑิตหญิงและชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 7047 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก   ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ     
FB : Peera Junoisuwan
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">