โลโก้เว็บไซต์ การแต่งกายของบัณฑิตหญิงและชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแต่งกายของบัณฑิตหญิงและชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 11026 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก   ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ     
FB : Peera Junoisuwan
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

logged_in_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ" logged_out_greeting="ยินดีให้บริการค่ะ">